Ábrázolási formák

Bárhogy is próbál megmutatkozni teljes valójában az adott téma, az ösztönösség mindig ott van, hogy befolyással, jó vagy rossz irányokba mutató impulzusokkal tarkítsa a kívánt cél felé vezető úton az alkotót. A
tanulás bármely fázisában ez okozhat nehézségeket, továbbá akadályokat gördíthet a továbbhaladás útjára.

A gyakorlott önfelismerő gondolkodás formailag idomul egy-egy ilyen
eseményhez, hisz a képzelet és a valóság egymás nélkül semmit sem jelent.

Ahogyan a ókortól napjainkig folyamatosan változtak a "trendek" a fellelhető meglehetős szkepticizmus ellenére, úgy más-más dolgok voltak fontosak a különböző művészeti korok állomásain, de azonosságokat közöltek időben és térben az egymástól eltérő művészeti formák.
Előfordult, hogy a tér ábrázolás a háttérbe szorult, és az is, hogy elveszett a tartalom a műben. Alkotni sokféleképpen lehet, de a legkevésbé sem magányosan. Ehhez szemléletre, készségekre és a téma felé mutató alázatra van szükség,
legfőképp a józan talponmaradás végett, ami után jön csak a művész eszköztára, technikai tudása, valamint képzettsége.

Kategóriák: