Az alakiság a megszokással szemben

Vannak a megszokott dolgok, és vannak a gyakoriak. A kettő közt a különbség, hogy a megszokottak valamelyest közel állhatnak hozzánk, hatást gyakorolhatunk rájuk, még ha negatívumnak is tekintjük őket.

A gyakran ismétlődő dolgok pedig még egyáltalán nem feldolgozott tapasztalások. Ezeket csak észleljük, érzékeljük, érezzük, sőt, olykor egészen erősen tapasztaljuk létezésük tényét, mégsem jut el a tudatunkig, hogy akkor most mi is az, ami van.
Egy látszólag közeli, mégis felismerhetetlen távolságokban élő, létező valami, amivel ha egyedül rajtunk múlana, csak valamely szerencsés csillagzat és bolygó együttállásakor találkoznánk.
Akik számára nincsen semmi új a nap alatt, nekik még igenis lehetnek viszont újdonságaik. Tapasztalhatják ezeket. Valamennyire érték és fokmérője ez annak, hogy valójában mennyire is vagyunk jelen a saját életünkben, mennyire ismerünk rá a nekünk megfelelő, a hozzánk akár csak nyomokban is hasonuló dolgokra még egy szorongatott, megszorított helyzetben is.

Világok találkozása, ahol valamelyest absztrakt módon a komplexebb veszít rajta mindig, miként a víz is egyenes utat tör magának.
Nem könnyű tanúságképpen is jelentőségteljesen közreműködni az életünkben. A dologban a pláne, hogy pont az egyszerű válik a legbonyolultabb módon elérhetetlenné. Anélkül élni, hogy a belső félelmeink a fentiek okulására a teljes körforgás során ne szólaljanak meg, hogy valamit is röghöz ne kötnénk, ezért is közel határos a lehetetlennel. Két út áll előttünk. Mindig mindenkor szalonképesnek maradni, vagy egyfojtában résen lenni, és ezzel igencsak nagyokat is veszíteni olykor.
A tudatunk, a tudatosságunk és valamiféle önmagunkkal szemben érzett empátia származhat belőle, nem pedig bosszúság és viszály.

Felvenni és megtartani a kapcsolatot még magunkkal szemben sem olyan magától értetődően egyszerű dolog. Elhatározás kérdése, hogy amikor kifelé fordítanánk a figyelmünket, inkább befelé fordulunk, vagy amikor az befelé állana, megmaradjunk magunkon kívül, figyelemmel a világ felé.
Vannak még feldolgozatlan, és megszámlálhatatlanul soknak mondható dolgok, ezért a komplex történet, ha a zászló befelé áll, akkor is mindig hiteles.
Ez okozza az élet olyan mértékű sérülékenységét, ami a maga egyszerűségében pont ott, akkor megmagyarázhatatlan.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: