"Csak" azért "is", hogy másokat zaklathassunk

Függetlenül a szabad véleményezés, az egyre elfogadottabb szexuális aberrációk mibenlététől, és attól, hogy egyik a másik embertől különbözik, senki nem kötelezhető arra, hogy olyasmit viseljen el, amit akarata ellenében soha nem tenne.

Minden olyan cselekedet, melyet akaratunk ellenére látható, vagy láthatatlan formában kénytelenek vagyunk elviselni adott helyzettől függetlenül, nem minősül másnak, mint szexuális zaklatásnak. Függetlenül a szabad véleményezés, az egyre elfogadottabb szexuális aberrációk mibenlététől, és attól, hogy egyik a másik embertől különbözik, senki nem kötelezhető arra, hogy olyasmit viseljen el, amit akarata ellenében soha nem tenne. A teljes elfogadáshoz először fel kellene nőni.

A spektrum széles, de jól elkülönül azoktól az egyéb cselekedetektől, tennivalóktól, feladatoktól, "nincs szükség ehhez átfogó képre", miket megszokott módon helyszíntől, időponttól, élethelyzettől függetlenül végzünk.

A feladataink okán pláne nem adódhat lehetőség (és az adódhat feltétlenül szándékosan nem adódhatna!...), hogy bármiféle nyomós érv ellenében kelljen viselni olyasmit, ami mondjuk iskolai kötelezettség okán, de a munkahelyi sem volna ez másként ugye, melyet ellenállás nélkül ép ésszel képtelenek volnánk végigvinni.
Fontos, hogy a kötelezettség nem kényszer, mert az már gyanút kelt, a kötelesség mellett jogok is vannak. Persze ugyan, hogy is szállhatna szembe egyetlen ember egy több évezredre visszatekintő civilizáció jól bevált rendjével, berendezkedésével anélkül, hogy ne azt érezné az első szenvtelen pillantásnál, hogy amit vállalt, az maga a lehetetlen, pediglen ő is csak a jogait akarta érvényre juttatni, mielőtt még bármit is megtett volna. Nincs mit ehhez hozzátenni, hacsak nem vagyunk mi magunk is bűnösök bármelyik oldalról.

Egy rövid történet:

A föld helyet adott, így élhetünk rajta, a víz oltja a szomjat és megtisztítja a testet, a növények, állatok pedig táplálékként is szolgálnak az ember számára. A körforgás folyamatos, aminek mibenléte nem az ember eldöntendő feladata, hajszálnyi közvetlen köze sincs hozzá, hogy miként fog legközelebb fújni a szél. A befolyás más dolog, mert az felelősség. Ez emberi dolog. Egy villám sem befolyásolja a fát, amibe éppen belecsapni készül, azt a természeti törvények irányítják oda, ahová.

Talán sokunknak el kéne gondolkozni ezen. A természet törvényei nem elsajátíthatók, birtokolhatóak, vagy kitehetők száradni, mint egy ruhadarab, azok befolyással vannak a lényünk egészére, nem csak az értelem alatt működnek valahol...

Nincs érdemi haszna fölösleges magyarázatokat adni, sok dolog adott mindenütt, mondhatni istenben és emberben egyaránt, a menekülés ösztöne válaszul a fel sem tett kérdésre, ilyen.

Én ha becsukom a szemem, igyekszem azon lenni, hogy az összes oda nem való dolog kitisztuljon a fejemből, mert nem mondhatom magamnak azt, mint egy piaci kofa a vevőjének, hogy, ok, holnapra itt az olcsóbb, jobb áru.
Holott pontosan ez történik egy zaklatott ember fejében. Nem képes összerakni a dolgokat, nemhogy képet adhasson másoknak magáról, képtelen igazodni olyan eleminek tűnő elvárásokhoz, melyek másnak lehet életében, de még a szélesebb környezetében sincs olyan, akinél felmerült volna.
Ezért nem érdemes egy standard világképben hinni, és csak akkor válni befogadóvá, mikor a csillagok állása ennek kedvez. Akik ezt már magukévá tették, sajnos okozhatnak fejfájást saját maguknak is.
A teljesség nem anyagi megfontolásból következik, hanem elemi szükséglet egy civilizációban, azon kívül pedig kérlelhetetlen törvény. Üreg nélkül a róka ugye megenné a nyulat..., nemde?!

A társadalmon belül van hely, elférünk egymás közt és mellett még anélkül is, hogy darabokat szakítanánk ki egymásból a saját érdekünkért. Aki nem tesz magáévá ilyen magatartási formákat, az boldog ember lehet, de ugyanúgy gyenge is vagy elesett, ebben viszont nem az dönt, hogy merre hajlik a mérleg nyelve, hanem legalább a tények beszéljenek kinek-kinek az akarata, szájíze, pillanatnyi kedve kénye befolyásától a lehető legtávolabb.

Az alku tárgya így maradjon csak téma a piacon és kereskedjen ki-ki azzal ott, amihez akad még bizodalma.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: