Fájlcsere kozmosz II.

A választ magának a technológiának kell meghozni valamiféle szemléletbeni átalakulás kíséretében, ami jelenleg a mobilizáció erősen fókuszált dömpingjébe tolt felhasználás körében tapasztalható a saját platform erős támogatása, kategorizált, átlátható, minőségileg is kielégítő tartalomkínálat lévén. 
Ennek oka röviden az erős függőségi viszony az eszközgyártók saját platformjai és a fejlesztők között. A saját szemlélet
kihangsúlyozása nyugvópont lehet, hiszen ha sikerül elfogadtatniuk magukat a felhasználók népes táborával, akkor rávehetik az embereket arra, hogy az ő szemléletükön keresztül, már ellenőrzött alkalmazásboltjaik termékeit vásárolják.
Amennyiben ez sikeres, egy gyengébb, de olcsóbb hardver is képes felzárkózni és diktátumot szerezni a piacon, ahogy az már az Amazon példájából is láthatóvá vált az Apple-el szemben.

Az interneten szokásos hordozható és asztali gépekkel nehéz fitten maradni, a vásárláson és a keresőkön túl, a beszerezhető információ kérdéses marad sok esetben. Ez a többletinformáció saját szelektálást igényel, ami a fiókba csúsztatja az interaktivitást.
Ennek oka lehet, hogy önmagában az információ kevés, hiába a közvetített hozzáállás a fórumokhoz, portálokhoz, blogokhoz és azok sajátos design és tartalomelrendezési elveihez, ha a hírvadászaton kívűl minden más hasznos
tudásanyag elszaparálódik a sikeres feltörekvő, önmagában csak profitorientálódást hozó és ajánló, egyebekben kínáló többi közvetítő közeg számára, ami újfent csak a felhasználó gépies megváltását igényli.
A fájlcsere mai helyzete ezért inkább tekinthető áldozatnak, mintsem rosszul kvalifikált fiatalok törvénysértő
szórakozásának, hiszen egy közösség is csak akkor létezhet, ha annak minden tagja egy emberként képes kommunikálni és megérteni egymást erős külső ráhatás nélkül.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: