Információ, érték

A benchmark programoktól a fejlesztés irányait meghatározó vonalig nagyobb, szakmaibb közösség bevonása mellett hangolódnak az egymás újdonságait figyelemmel kísérő gyártó, fejlesztő csoportok. Ez elősegíti az önmagában is éles versenyhelyzet puszta szakmai körben tartását. Pontosabban, legyen az hardware vagy szoftver, amiről most szó esik, az egymás közti harc az egész iparág összefogottabb ismeretét, a jelenleg támogatott, kompatibilis termék létrehozásának miértjével, nyilvános kampány keretében, előre meghatározódó irányvonal kijelölésével lesz kiszámítható nyereség.
Nehéz idők vannak, de ez csak a vásárlói kedv szempontjából érdekes a gyártók, fejlesztők számára. Röpke bevezető után, a tartalmi rész, a középpont az igény, hiszen ezek az emberek, ha kissé túlragozottan is ugyan, de az idejükkel szolgálnak a vásárlóknak azzal, hogy dolgoznak, fejlesztenek, ezért legyen az bármilyen magas életszínvonalat biztosító tevékenység, eredményt és létbiztonságot egy jól szervezett kereten belül, csakis a pénzben is mérhető haszon, szakmai eredmény biztosít.

Itt elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol meg kell magyarázni, hogy mi is az a benchmark, mint fogalom. Szorosan kötődik a benchmarking tevékenysége az egység, az összehasonlítható mutatók (közel és távol) által kiadott index eredménye, az elismert, tehát jövőbe mutató fejlődés terén.
Ez a benchmark szoftver területén teljesítményvizsgálatot jelent, különböző meghatározó, a felhasználás minőségi kritériumait felölelő jellemzők kiértékelésével. Ez ugyancsak iránymutató lehet, annak ellenére, hogy eltérő eredmények születhetnek egyes esetben, de megtalálható a közös nevező, ami mentén világossá válik ennek a miértje.
Összességében, a számítástechnika korábbi szakasza, ahol egymást eltipró harcokban szereztek maguknak vásárló erőt a gyártók, fejlesztők, ma egy sokkal letisztultabb helyzetképet mutat, mivel a helyes tájékoztatás és egyáltalán a tudatosabb fejlesztés a legrejtettebb igények mentén világossá teszi azt a különbséget, amitől biztonsággal eldöntheti a vásárló, mit választ.
Ehhez azonban szükséges a ma technológiájának egysége, azaz, hogy ami van, az a lehető legjobb módon ki is legyen használva, nem utolsó sorban a fejlesztés oldaláról tekintve.

Ez a portfólió tulajdonképpen tárgyalási alap, megvédi a versenyszellembe foglalható bevitt erőforrásokat a szétzilálástól a kereslet, kínálat piacán.

Kategóriák: