Pénzkeresés az interneten

A megfogalmazás egyszerűen hangzik, sőt, mióta az első kétkedő vélemények és tapasztalatok megjelentek a rá adott ellenpéldákkal együtt, egyre komplexebbé, bonyolultabbá válik a megfelelő válasz is.

A kérdés csak az, a sok sikerkönny, buzdító szöveg, mélyreható vizsgálat után, hogy ténylegesen van-e elég affinitás bennünk ahhoz, hogy jól adjuk azt, amit
tudunk, vagy csak amatőrként érintjük a saját magunk által igenis érdekesnek tartott témakört.

M.i.t.

Ahogy élsz, úgy is kapod majd meg az eredményét, ez magyarázat nélkül a legjobb kifejezés, azonban a helyes hangsúly egyéni, manapság igencsak fontos és egyben döntő tényező is.
Ha a lehetőség adódik, minden egyéb feltétellel egyetemben, akkor már csak türelem, befektetett olykor hosszú ideig tartó kutatómunka adhat megfelelő alapot a részbeni, vagy épp az egész elkezdéséhez.
Érdekes módon még nem tettem fel a címben szereplő kérdést, de jelzem, erről van szó.
Bármennyire is idegen megismerni a külső faktorokat, közelebbről azok szerepét, esetenként fontos történelmi szempont, magyarázat a helyes ütemben maradáshoz. Természetesen kényszeríteni nem szabad és nem is épp ildomos magunk, de határozottsággal vállalható lesz az, ami tulajdonképp a mi számunkra egyénileg feleslegesnek mondható talán.

Az öröm, a megelégedettség önmagában a meditatív leképződése annak, ha valamit jól tudunk és jól is csinálunk, hisz ebbe bele tartozik a kifelé nyitottság ténye és az önismeret bizonyító hatása, ami
mindenképp az anyagi szempont mellé sorolható kitétel a jelenre és a jövőre nézve is egyaránt.

Mindezt summázva a túlvállalás sem egy járandó út, amiért néha fel kell adnunk bizonyos dolgokat, terveket, módosítanunk elképzeléseinket hangsúlyozva nem mindennek a kárára.

Ha a lehetőség természetszerűleg adódik ebben a mai korban és mi képesek vagyunk mindent jól átgondolni, monitorozni, gyakorlatba átültetni, eképp töviről hegyire megvalósítani, akkor valóban érhetünk el sikereket már a saját erőnk helyes beosztásának nyomán is.

A szerepvállalás ebben fontos, hisz racionális tényező lesz később abban a szempontrendszerben, ahol érvényesülni kívánunk.
A címre válaszul rengeteg további kérdés merül fel, ezért az effajta érdeklődésünket inkább témaindító vagy hangadó szóként érdemes felfogni, mint kész tényként.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: