Provokatív művészet

Kies, kietlen utakon lexikáris tudással önmagában nem lehet formailag sem maradandót alkotni,
csupán a tudás önkényes ismerete marad meg az utókornak.
Semmi nem idejétmúlt, semmi nem válik magától a perifériára szoruló haszontalan tevékenységgé. Ennek a szociológiai oldalát most hagyjuk...
Minden társadalomnak szüksége van a dolgok direkt, elvontabb megjelenésére, a kérdés csupán az, hogy meddig és milyen széles körben adott a lehetőség terjeszkedni ebben.
Az egész világon a pénz a fizetőeszköz, nincs már hivatlosan sehol sem cserekereskedelem. A mindennapokba beszivárgó elvont formák eredményeként valaminek utalnak a létrehozás momentumára is.
Realizmus és ellenében a képzeletiség, érzékiség nyilvános, nyilvánvaló partizánja minden fennálló rendszernek, de akik nem élnek együtt ezzel valamiképp elveszítik saját hitelességüket is. Az emberiség korszakai, a kezdetén létező mára már primitívvé lett létforma sem nélkülözte a művészetet.
Klasszikus értelemben nem csak az arc, test mázolása, a barlangrajzok illetve a vizuális megnyilvánulások adták ennek lényét, hanem például a tánc, a rituálék, szertartások, a szokások mind-mind egy az emberben rejlő rejtett élet kialakulása felé vezetett.
Innen kiindulva bárminemű öncélú dolog korlátozása, ha az nem sért mást, mások érdekét, agresszió. A forradalom, mint tett és választás a legjobban érzékelhetően, a téma érzékenységének fokára tapint rá, ha máshol nem, a történelemben biztosan.

Na de felejtsünk el mindent, ne is gondoljuk át a dolgok valódi létét, és teszem azt szükségét, csak éljük meg, mint hű csatlósa a való élet tiprásának...

Elme, mélyebb dimenziókban következtetés, felszínesebben valódi értelem nélkül, gyűlölködve lehet élni, azonban a cáfolatot ebben az esetben semelyik részről sincs értelme
viszontvéleményezni, mivel ez -damoklész kardjával érzékeltetve- bukáshoz és a teljes megsemmisüléshez vezet el.

Egy ilyen termékeny talajon, ismervén az emberi természet tekervényeit szinte bármiből alakulhat ki zászlóvivő művészeti forma és ág, egészen a formai definícióktól kezdődően a dolog mibenlétéig követhetően.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: