Színelméleti filozófia és alapfogalmak

Egy érdekes felvetés, hogy vajon tényleg csak abban lehet igazi köszönet, amikor általánosságban elfogadott módon, a kor és az emberiség szellemének megfeleltetve látjuk is annak okait, következményeit, vagy talán a távolabb álló, netán elérhetetlen dolgok válaszai, megnyilvánulásai, impulzusai is hordozhatnak kellő értéket számunkra.  Ebben segítenek tehát a színek, fiziológiai ráhatásuk mértékadó többletet hordoz.

Kontextusok létrehozásakor, egyszerű értelmezési célzatú feldolgozáskor tehát nagyban segítségünkre vannak. Nem csak az érzékek világában van szerepük, és nem is jelenthető ki teljességgel az sem, hogy a tárgyak és a fény találkozásának tudománnyal alátámasztott eredményei lennének csupán, mivel azKollázs univerzumban az anyagon is túl, de még valahol a sötétség előtt mindenhol jelen vannak, ezért az egészségünk szempontjából is fontosak.
Az ebben rejlő egyetemlegességből kiindulva nem jelenthet kibuvót, de figyelmetlenség okán lehet csalfa, mivel a tulajdonságok és hangulatok színe adott, nem csak a vallásban, a jelképekben, a modern tudományban, hanem a hétköznapokban is, azonban, és épp ezért nem jelenthető ki teljességgel, hogy bármely esetben lehetnének jól sztereotipiák, és az efféle gondolkodás kialakításának, létrehozásának eszközei.
A színek használata egy olyan eszközt ad a kezünkbe, ami magasabbra emeli az emberi gondolkodást azáltal, hogy sallangmentesíti azt.
Alkalmazásuk, helyes használatuk hozzájárul egy nyugodtabb, teljesebb, harmónikusabb élet kialakításához.

Kategóriák: